Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Ogłoszenia

16.09.2021

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu


Zarząd Klubu Sportowego "MOSiR  HURAGAN" w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza wszystkich swoich członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Klubu, które odbędzie się w sali konferencyjnej MOSiR Międzyrzec Podlaski ul. Pszenna 3 w dniu 30 września (czwartek) 2021 roku  o godzinie 1800 w pierwszym terminie lub o godzinie 18 15  w drugim terminie.
Kategoria: Aktualności
Napisał: adminhuragan

Porządek obrad:

 Powitanie (otwarcie zebrania). 
 Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
Wybór  Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania w głosowaniu  jawnym.
Przedstawienie oraz zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
Wybór Komisji: skrutacyjnej, mandatowej, uchwał i wniosków
Przedstawienie sprawozdania z działalności Klubu i z działalności finansowej Klubu za 2020 rok.
 Dyskusja
Protokół Komisji Rewizyjnej.
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarzadowi Klubu.
Głosowanie i podjęcie uchwały.
Rezygnacja Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej w związku z upływem czteroletniej kadencji.
Wybory członków Zarządu KS "MOSiR Huragan" na kadencję 2021 - 2025.
Wybory członków Komisji Rewizyjnej KS "MOSiR Huragan" na kadencję 2021 - 2025.
Głosowanie i podjęcie uchwały.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad.

                       

                    Ze sportowym pozdrowieniem

                            Za Zarząd:


                              Prezes


                        Gabriel UrbaniukPoprzednia strona: Kontakt