Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Ogłoszenia

11.06.2020

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu


Zarząd Klubu Sportowego "MOSiR  HURAGAN" w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza wszystkich swoich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Warszawskiej w dniu 30 czerwca (wtorek) 2020 roku  o godzinie 1730 w pierwszym terminie lub o godzinie 17 45  w drugim terminie.
Kategoria: Aktualności
Napisał: adminhuragan

Porządek obrad:

1. Powitanie (otwarcie zebrania).

2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3.Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza     Zebrania w głosowaniu  jawnym.

4. Przedstawienie oraz zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.

5. Wybór Komisji: skrutacyjnej, mandatowej, uchwał i wniosków.

6. Przedstawienie  sprawozdania z działalności Klubu i z działalności finansowej   Klubu za 2019 rok.

7. Dyskusja

8. Protokół Komisji Rewizyjnej.

9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Klubu.

10.Głosowanie i podjęcie uchwały.

11. Przedstawienie sytuacji finansowej Klubu na II półrocze 2020 r.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad.

 

Z uwagi na panującą w Kraju sytuację epidemiologiczną prosimy wszystkich o zabranie ze sobą maseczek ochronnych.

 

                                                                 

                                                                       Ze sportowym pozdrowieniem

 

                                                                          Prezes

 

                                                                      Gabriel Urbaniuk

 

REGULAMIN ZEBRANIA


Poprzednia strona: Kontakt